บริการของเรา

ลำดับความสำคัญของการให้บริการ โดย บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ( ประเทศไทย ) คือการให้บริการแบบครบวงจร 360 องศา โดยมอบประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( ระบบโซล่าเซลล์ )

บริการด้าน EPC ( ออกแบบ ติดตั้ง จัดซื้อ ก่อสร้าง ) มีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้
✓ ด้านวิศวกรรม : การออกแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ด้วย โปรแกรม PV Syst
✓ การจัดซื้อจัดจ้าง : อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบความปลอดภัย
✓ การก่อสร้าง : การควบคุมการติดตั้ง การก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, ประกันภัย
✓ การบริหารจัดการ : การบริหารจัดการ : เรื่องกระบวนการขออนุญาตด้านงานก่อสร้าง และ การประสานงานเอกสารด้าน BOI
✓ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ : แผนการลงทุนทางธุรกิจและการทบทวนความสามารถในการทำกำไร รวมถึงการคำนวณการคืนทุนเพื่อให้เห็นภาพ ในจุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุน

ภารกิจของเราในฐานะผู้รับเหมา O&M ( การดูแลบำรุงรักษา หลังการติดตั้ง ) มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้คือ
✓ เพิ่มความพร้อมใช้ไฟของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( ระบบโซล่าร์เซลล์ )ให้มากที่สุด
✓ เพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยรวมสูงสุด
✓ ความพึงพอใจของลูกค้าคือคุณค่าหลักของเรา

บริการ O&M ( การดูแลและการบำรุงรักษา ) ของเรามี การให้บริการทั้งหมดดังต่อไปนี้
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) ช่วยป้องกันความเสียหาย และลดการสูญเสียผลผลิตพลังงาน
การบำรุงรักษาแก้ไข ซ่อมแซมความเสียหาย ( CM ) หรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข
การกำหนดเวลา PM ( Preventive Maintenance ) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือเพื่อขจัดปัญหา CM ( Corrective Maintenance ) การบำรุงรักษาเชิงซ่อมแซม โดยคาดการณ์ และจัดการ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า

ตารางแสดง ประมาณการติดตั้งและการคืนทุน

ประเภทที่ ค่าไฟเฉลี่ย ต่อเดือน (บาท ) กำลังการผลิต โดยประมาณจากค่าไฟ ( กิโลวัตต์ ) พื้นที่ใช้ในการติดตั้ง ( ตารางเมตร ) ประมาณการลงทุนติดตั้ง ( ล้านบาท ) การลดลงของค่าไฟ ( % ) การคืนทุน ( ปี ) Non BOI การคืนทุน ( ปี ) BOI
1 200,000 200 1,200 5 30-40% 6 4
2 200,000 – 500,000 200-500 1,200-3,000 5-12 40-50% 5 3.5-4
3 500,000-1,000,000 500-1,000 3,000-6,000 12-21 40-50% 5 3
4 1,000,000 1,000 6,000 21 40-50% 3 2.8
COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.