ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer )
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. เงินเดือน ตามตกลง
4. จบการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมพลังงานทดแทน
5. มีทักษะในการนำเสนอและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะความเป็นผู้นำ
6. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.
7. มีรถยนต์ส่วนตัว (ใช้ในการปฏิบัติงานได้) พร้อมใบขับขี่ (มีค่าเสื่อมและค่าน้ำมันให้)
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัสและปรับประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส เยี่ยมไข้ ฯลฯ
4. ประกันสุขภาพ
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
7. ค่าเช่าบ้าน
8. ค่าเดินทาง
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
ขอบเขตงาน
1. ควบคุมและตรวจเช็คการทำงานของระบบ Solar rooftop/ Ground mounting ที่อยู่ในความดูแลของบริษัททั้งหมด
2. ติดต่อประสานงานและควบคุมผู้รับเหมาสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ
3. สอนการใช้งาน/ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากับเจ้าของระบบหรือผู้ดูแลระบบ
4. ควบคุมงบประมาณของการจัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ
5. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลหน่วนผลิตไฟฟ้า / รายงานสรุปการตรวจพบปัญหาและการแก้ไข / รายงานสรุปการล้างแผงและงานบำรุงรักษา และส่งมอบให้กับผู้ดูแลระบบ

ตำแหน่ง Sales Excutive
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. หายอดขายและเสนอขายโปรเจกต์งานติดตั้งโซล่าร์เซลล์
2. ออกพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสนอราคา ฯลฯ
4. ประสานงานหน่วยงานภายในเกี่ยวกับการส่งสินค้าและคอยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
5. สรุปรายรายงานประจำเดือน
6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. อายุ 26-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขาย Product หรือขายงานระบบ Project มาอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว
5. มีทักษะการเจรจา,ต่อรองและนำเสนอต่อลูกค้า
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
7. มีทักษะการใช้ MS Office เพื่อนำเสนอได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล
เบอร์โทร : 0896573666
อีเมล : hr-adm@enerrayuac.co.th

COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.