ทีมงานของเรา


 • คุณเอ็นโซ่ เชียพพา
  กรรมการผู้จัดการ

  “Enerray UAC (Thailand) Co., Ltd. (“EUT”) เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทย “UAC Global Plc.” กับบริษัทอิตาลี “Enerray SpA” ข้อมูลอ้างอิงที่ EUT สามารถมีได้ ประกอบกับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญสูงของพนักงานทำให้เกิดมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท นอกจากนี้ ในภาคพลังงานหมุนเวียนและโดยเฉพาะระบบโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรม EUT เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินโครงการนำร่องโครงการแรกภายใต้ โครงการของรัฐบาล ตั้งแต่นั้นมา EUT ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นเวลาเจ็ดปีซึ่งมีการสร้างโรงงานที่สำคัญซึ่งแต่ละแห่งมีผลกำไรสูงและยังคงดำเนินการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า , EUT ตั้งเป้าที่จะพัฒนาการให้บริการในตลาดไทยและในอนาคต รวมถึงตลาดอาเซียน ผ่านรูปแบบที่คำนึงถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตลาดต้องการ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้โดยผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและการคัดสรรที่ละเอียดอ่อนเพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สะดวกและทันสมัยที่สุดโดยมุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพของโรงงานและปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร

 • คุณอารีย์ พลีขันธ์
  กรรมการ

  ในวิกฤติ พลังงานขาดแคลนและราคาแพง พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ และยินดีให้คำปรึกษา พร้อมทั้งออกแบบ และ แก้ไขปัญหา ทำให้ลุกค้าได้รับประโยชน์จากพลังงานทดแทน ในรูปแบบ ของพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อไหร่ที่มีแสงแดด เชื่อใจ และ ไว้ใจ เรา

 • คุณพัชรภูมิ อยู่เกษม
  กรรมการ

  บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ปัจจุบัน บริษัทฯ
  มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำด้านแสงสว่างที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันว่า พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในประเทศไทยและยังมุ่งหวังที่จะให้บริการแก่ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงได้ในอนาคตอันใกล้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการจ้างงานโดยบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 20 โครงการ และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่เคยหยุดพัฒนา ศึกษาวิจัย และให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งในรูปแบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-Key Project: Turnkey) รูปแบบการให้บริการวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) และรูปแบบการปฏิบัติการและการบำรุงรักษา (Operation & Maintenance: O&M) ด้วยประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ทีมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพที่ดูแลรับผิดชอบงานในทุกขั้นตอน ทำให้ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการตอบรับและความพึงพอใจอย่างมากจากลูกค้าเรื่อยมา 

 • คุณจงรักษ์ เข็มสวัสดิ์
  ผู้จัดการประจำประเทศไทย

  เราเป็นผู้ให้บริการครบวงจร และ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากพลังงานแสงอาทิตย์.
  ให้ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ อยู่เคียงข้างและ ให้บริการคุณ


 • ผู้จัดการโครงการ

  เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน ในส่วนของงานธุรกิจระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ด้วยกลยุทธ์และต้นทุนที่เป็นมิตรต่อการพัฒนาธุรกิจประเทศและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่า 13 ปีทั่วโลก ขอให้ท่านมั่นใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเรา เพื่อช่วยดูแลการพัฒนาด้านพลังงานของท่านและสิ่งแวดล้อม

COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.