เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด
     เอ็นเนอร์เรย์ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มทุนแมคคาเฟอร์รี่ เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556 โดยความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอชี โกลบอล จำกัด (มหาชน) นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอการให้บริการด้านโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยนำประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อเพิ่มผลกำไรการลงทุนและลดความเสี่ยงด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

     จากทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เอ็นเนอร์เรย์ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วกว่า 800 เมกะวัตต์ ทั่วโลกและมีโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและบำรุงรักษากว่า 800 เมกะวัตต์ ด้วยองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งและเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 130 ปี เป็นเครื่องยืนยันว่า เอ็นเนอร์เรย์เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านศักยภาพทางการเงิน

ENERRAY UAC (Thailand) Timeline

More MWp projects under development with target of 50MWp for 3 years 2020-2022

COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.