เหตุผลที่เลือกเรา

เหตุผลที่ เลือก บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ( ประเทศไทย ) | เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค, เน้นความปลอดภัย, ราคาไม่แพง
o บริการ สร้างระบบและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Plant ) แบบครบวงจร , ทั้งระบบ ออนกริดและออฟกริด
o รับติดตั้งและนำเสนอใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ลูกค้าลงทุนเอง และ หานักลงทุนให้ ( ขนาดมากกว่า 500 กิโลวัตต์ )
o มีประสบการณ์ ในเรื่องของการติดตั้ง รวมถึงดูแลและบำรุงรักษามากกว่า 800 เมกะวัตต์ทั่วโลก
o รับประกัน ประสิทธิภาพ 25 ปี
o ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการติดตั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
o เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการติดตั้ง ที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ และ คุ้มค่าต่อการลงทุน
o เราเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มแมคคาเฟอรี่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจพลังงานมีประสบการณ์ยาวนานจากอิตาลี และติดตั้งมาแล้วทั่วโลก
o เรารู้จักและเชี่ยวชาญการติดตั้งในประเทศไทยเป็นอย่างดี – ซึ่งได้ติดตั้งมาแล้ว มากกว่า 16 เมกกะวัตต์ มากกว่า 20 โครงการ ทั่วประเทศไทย

COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.