บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > O&M ( Operation & Maintenance ) > BCPG Public Company Limited – BSE (Bangchak Solar Energy)

BCPG Public Company Limited – BSE (Bangchak Solar Energy)

 • BCPG Public Company Limited – BSE ( Bangchak Solar Energy )
  Capacity 75,000 kW
  Service period : 2017-2019 (Solar Farm)
  Province : Nakornratchasima, Burirum, Chaiyaphum, Prachinburi
  Operating Procedure

  COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.