บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > ลูกค้าของเรา > โครงการเมฆคีรี เฟส2

โครงการเมฆคีรี เฟส2

  • โครงการเมฆคีรี เฟส2
    กำลังการผลิต 300 กิโลวัตต์
    สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสมุทรปราการ

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.