บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > ลูกค้าของเรา > บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  • บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด ( อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง )
    กำลังการผลิต 259 กิโลวัตต์
    สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดชุมพร

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.