บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > ลูกค้าของเรา > บริษัท มิตรสตีล จำกัด

บริษัท มิตรสตีล จำกัด

  • บริษัท มิตรสตีล จำกัด
    เฟส 1 กำลังการผลิต 998 กิโลวัตต์
    เฟส 2 กำลังการผลิต 1,507 กิโลวัตต์
    สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดระยอง

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.