บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > OUR TOP PROJECT > MITR STEEL Co., LTD.

MITR STEEL Co., LTD.

  • MITR STEEL Co., LTD.
    Phase 1 Capacity 998 kWp
    Phase 2 Capacity 1,507 kWp
    Province : Rayong

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.