บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > OUR TOP PROJECT > Thai Wah Public co., ltd.

Thai Wah Public co., ltd.

  • Thai Wah Public Company Limited
    Phase 1 Capacity 850 kWp
    Phase 2 Capacity 150 kWp
    Province : Nakhon Pathom

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.