บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > OUR TOP PROJECT > Mekkere (2454) Co., Ltd.

Mekkere (2454) Co., Ltd.

  • Mekkere (2454) Co., Ltd.
    Capacity 300 kWp
    Province : Samutprakarn

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.