บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด > OUR TOP PROJECT > CP ALL PUBLIC Co., Ltd.

CP ALL PUBLIC Co., Ltd.

  • CP ALL PUBLIC Co., Ltd.
    Lumphun Branch Capacity 306.24 kWp
    Buriram Branch Capacity 201.96 kWp
    Province : (Lumphun Branch)Province Lumphun, (Buriram Branch)Province Buriram

    COPYRIGHT © 2021 enerrayuac. ALL RIGHTS RESERVED.